Ningbo to Hangzhou train schedules
                                                                Ningbo to Hangzhou train schedules
 G7502  Ningbo (South Station)- Hangzhou( East Station)
07:16-08:27
 G1224  Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
07:35-08:33
G58 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
07:46-08:51
G590  Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
08:08-09:13
G7504 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
08:26-0916
G7532 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
 08:36-09:40
D5466 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
  08:50-10:02  
G7674 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
                               09:19-10:24                                
G7506 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
09:30-10:35
G7586 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
09:44-10:41
D5482 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
9:50-11:09
G7568 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:05-10:55
G7670 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:10-11:20
G7508 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:30-11:34
G168 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:40-11:45
D3122 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:45-12:07
G7540 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
10:54-11:57
D3102 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
11:13-12:22
G7510 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
11:30-12:36
D382 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
11:40-13:07
G56 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
11:51-12:49
G7678 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
11:59-12:57
G7662 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12:04-13:02
K212 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;09-14:58
G7584 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;15-13;19
K1248 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;23-15;04
G7512 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;30-13;34
D3104 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;35-13;47
K1220 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
12;41-15;36
G7634 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;02-14;07
D3118 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;07-14;23
G166Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;22-14;34
G7514 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;30-14;27
K466 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;35-16;29
D3120 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;44-5;09
G52 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
13;52-14;52
K656 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;00-17;24
D3218 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;20-15;39
G7516 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;30-15;20
G60 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;35-15;43
D3208 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;40-15;54
D5432 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
14;50-16;03
G7610 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;10-16;15
G7682 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;15-16;20
D3136 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;22-16;29
G7518 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;30-16;34
G7660 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;40-16;40
G582 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;46-16;51
D3214 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
15;51-17;07
D5456 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;01-17;11
D3210 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;06-17;21
K76 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;13-18;32
D2282 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;18-17;34
G7520 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;30-17;27
G7650 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;38-17;42
G7590 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;38-17;42
G7590 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
16;44-17;47
G64 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;10-18;08
G7582 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;18-18;15
G7636 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;25-18;23
G7522 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;30-18;27
D5590 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;35-18;42
K8564 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
 17;43-20;37
D3108 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;48-18;57
D3132 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
17;54-19;19
G7542 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;03-19;02
D2284 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;21-19;39
G7524 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;30-19;29
D2290 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;35-19;57
D3206 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;41-20;02
G7666 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;51-19;49
D3114 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
18;59-20;15
D3202 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;08-20;29
G7638 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;16-20;21
D3204 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;23-20;38
K8500 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;28-22;26
D2286 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;35-20;55
G7640 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;45-20;44
D5560 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;52-21;07
D3106 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
19;57-21;12
G7642 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
20;05-21;19
D2288 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
20;10-21;25
D378 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
20;22-21;47
G7528 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
20;27-21;31
D3112 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
20;52-22;07
D380 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
21;05-22;21
D5592 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
21;18-22;30
D2292 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
21;23-22;39
G7534 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
21;30-22;45
D3232 Ningbo (South Station)- Hangzhou(East Station)
21;39-22;48