Useful Chinese in Occasions

 Daily Greeting
1.你好!     
ni hao
Hi, how are you?
我很好,你呢?  
wo hen hao, ni ne?
I'm very good, and you?

2. 很高兴认识你!
hen gao xin ren shi ni!
Nice to meet you!
 
3.早上好!
zao shang hao!
Good morning!
 
4.下午好!
xia wu hao!
Good afternoon!
 
5.晚上好!
wan shang hao!
Good evening!
 
6.再见!
zai jian!
Goodbye!
 
7.明天见!
min tian jian!
See you tomorrow!

 
Introduction

1.Self-introduction
a: 你好.  我的名字叫John Smith . 很荣幸认识你.
ni hao. wo de ming zi jiao John Smith.  heng rong xin reng shi ni.
Hi. My name is John Smith.  It is an honor to meet you.

b: 你好.  我的名字叫张三 . 认识你也很高兴.
ni hao. wo de ming zi jiao zhang san.  reng shi ni ye heng gao xing.
Hi.  My name is Zhang San.  It is a pleasure to meet you too.
 
2. Introducing others
a: John, 请让我向你介绍我的朋友李四
John, qing rang wo xiang ni jie shao wo de peng you li si.
John, please let me introduce to you my friend Li Si.

b: 很高兴认识你. 我的名字叫John Smith
heng gao xing reng shi ni. wo de ming zi jiao John Smith
Nice to meet you.  My name is John Smith.

c: 认识你也很高兴
reng shi ni ye heng gao xing.
Nice to meet you too.


Restaurant
1. 有 两 个 人 的 桌 子 吗?
You liang ge ren de zhuo zi  ma
Do you have a table for two people?
 
2. 我 有 四 个 人 的 预 定.
Wo you si ge ren de yu ding
I have a reservation for  four people.
 
3. 三 个 人 的 桌 子 还 要 等 多 久?
San ge ren de zhuo zi hai yao deng duo jiu
How long is the wait for a table of three?
 
4. 服 务 员?
Fu wu yuan
Waiter!
 
5. 你 需 要 点 些 什 么?
Ni xu yao dian xie shen me 
What would you like to order?
 
6. 你 饿 吗?
Ni e ma
Are you hungry?
 
7. 你 要 喝 点 什 么?
Ni yao he dian shen me
What would you like to drink?
8. 请 给 我 一 杯 冰 水.
Qing gei wuo yi bei bing shui
Please give me a glass of ice water.
 
9. 请 给 两 瓶 啤 酒.
Qing gei liang pin pi jiu
Two bottles of beers, please
 
10. 你 有 什 么 推 荐 的?
Ni you shen me tui jian de
What do you have to recommend?
 
11. 我 们 可 以 点 菜 了.
Wo men ke yi dian cai le
We are ready to order.
 
12 . 有 菜 单 吗?
You cai dan ma
The menu, please!
 
13. 我 要 一 个 北 京 烤 鸭. 
Wuo yao yi ge bei jing kao ya
I would like a Pe’king Roast Duck.
 
14. 这 不 是 我 点 的.
Zhe bu shi wuo dian de
This is not what I ordered.
 
15. 请 结 帐!
Qing jie zhang
The bill (check), please.


 Shopping
1这个要多少钱?
zhe ge yao duo shao qian
How much is this?
 
2.哪里是试穿间?
na li shi shi chuan jian
Where is the fitting room?
 
3.能不能便宜一些?
neng bu neng pian yi yi xie
Is there any discount?
 
4.能用信用卡吗?
neng yong xing yong ka ma
Do you accept credit cards?
 
5.你有大一号的吗? / 你有小一号的吗?
ni you da yi hao de ma? ni you xia yi hao de ma?
Do you have a larger size? / Do you have a smaller size?
 
6.能不能包装成礼品?
neng bu neng bao zhuang cheng li pin
Can you wrap it as gift?
 
7.这双鞋太紧了.
zhe shuang xie tai jin le
These shoes are tight.
 
8.这件衣服不合适, 还有没有别的?
Zhe jian yi fu bu he shi, hai you mei you bie de
This clothing did not fit well, do you have another one?
 
9.一共多少钱?
Yi gong duo shao qian?
What is my total?


Telephone
1.喂, 你好?  
Wei, ni hao
Hello?
 
2. 我要打个电话.
Wo yao da ge dian hua
I want to make a phone call.
 
3. Laura在吗?
Laura zai ma
Is Laura there?
 
4. 请转一下Laura    
qing zhuan yi xia Laura
I would like to talk to Laura!
 
5.  请问是谁? 
qing wen shi shui
Who is this?
 
6. 我是John.    
wo shi John
This is John.
 
7. Laura 不在. 
Laura bu zai
Laura is not available!
8. 你需要留个言吗?   
Ni xu yao liu ge yan ma
Do want to leave a message?
 
9. 我能留个言吗?    
Wo neng liu ge yan ma
May I leave a message?
 
10. 请不要挂电话! 
Qing bu yao gua dian hua!
Don’t hang up, please!
 
11. 请等一下.  
qing deng yi xia
Just a moment, please.
 
12. 你能说的慢一点吗? 
Ni neng shuo de man yi dian ma?
Can you speak slowly?
 
13. 请过一会儿打来.
Qing guo yi hui er da lai
Can you try again later?
 
14. 有人打电话给我吗?
You ren da dian hua gei wo ma
Has anybody called me up?


Visa
1. 请问,办签证在哪儿?
Qing wen,ban qian zheng zai na er?
Which wicket is for visa applying?

 
2. 我的签证到期了,我想延期。
Wo de qian zheng dao qi le ,wo xiang yan qi.
Hello,I want a visa extension.

 
3. 我想办居留许可证。
Wo xiang ban ju liu xu ke zheng.
I want to apply for Residence Certification.

 
4. 这是我的办证资料。
Zhe shi wo de ban zheng zi liao.
Here are my document for visa (or other certifications).